Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Blog

 • 22.07.2010 Nájde si absolvent právnickej fakulty prácu?

  Uplatnenie absolventov práva, časť prvá

  Záujem novinárov v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa v júli sústredil predovšetkým na škandál s daňovými poradcami na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Médiá však nevenovali veľa pozornosti inému závažnému problému.

  Nie je už žiadnym tajomstvom, že možnosti pracovného uplatnenia absolventov slovenských právnických fakúlt v oblasti práva takmer neexistujú. Stovky nových právnikov, ktorí právu venovali minimálne päť rokov svojho života, končia na úradoch práce, v iných odvetviach alebo v nekvalifikovaných pozíciách. O nič lepšie na tom spravidla nie sú absolventi, ktorým sa prácu v práve nájsť podarilo. Tí si musia často privyknúť na minimálnu mzdu a desaťhodinový pracovný čas.

  "Fakúlt je veľa a niektoré sa povoľovali zbytočne," konštatovala v roku 2008 v rozhovore pre Pravdu dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Mária Bujňáková. Podobne reagoval aj dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Marián Vrabko: "Máme šesť právnických fakúlt na Slovensku, čo sa domnievam, že je v tomto momente veľa."

  Problémy s uplatnením existujú už dlhšie, avšak situácia sa v posledných pár rokoch podstatne zhoršila. Z veľkej časti k tomu prispeli dve súkromné vysoké školy, ktoré spolu s fakultami štyroch verejných vysokých škôl, zásobujú každoročne slovenský pracovný trh tisíckami mladých právnikov.

  Veď kvalitný právnik si prácu predsa vždy nájde! Nikto netvrdí, že neexistujú žiadne voľné pracovné miesta v práve. Avšak, matematika nám hovorí, že pravdepodobnosť získania jedného z nich je podobná pravdepodobnosti účasti na dopravnej nehody.

  Kde sa teda stala chyba?

  V zásade sa dajú identifikovať dva hlavné dôvody, ktoré prispeli k súčasnej situácii:

  • Dlhé roky sa právnický titul považoval za cestu k dobre platenej práci, pričom väčšina ľudí tento názor zastáva aj v súčasnosti. Táto skutočnosť vyhovuje dekanom verejných právnických fakúlt, ako aj zakladateľom súkromných právnických fakúlt, ktorí sa preto nemusia báť o finančné prostriedky zo školného alebo štátnych príspevkov.
  • Neexistencia spoľahlivého a dostupného informačného systému pre študentov stredných škôl a ich rodičov o uplatnení absolventov v jednotlivých študijných odborov. Väčšina súčasných a potenciálnych študentov práva sa pre tento odbor rozhodlo bez toho aby mali dostatočné informácie o uplatnení absolventov.

autor: anonym


<< späť

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor