Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Aktivity a podujatia

27.07.2010 - Zasadnutie Rady združenie. Hlavným cieľom zasadnutia bolo vymedzenie rámcovej stratégie pre Občiansky monitoring súdov a sudcov 2010.

13.05.2010 - Workshop „Uplatnenie absolventov na trhu práce“. Cieľom workshopu bolo rozšírenie osobnostných schopností študentov práva s úmyslom zlepšiť ich postavenia na trhu práce.

25.04.2010 - Odborná prednáška „Suverenita štátu vo svetle európskej integrácie a globalizácie.“ Predmetom prednášky boli otázky premeny právneho systému Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v Európskej únii.

25.03.2010 – Pracovné stretnutie prípravného tímu projektov Občiansky monitoring súdov na Slovensku a Možnosti uplatnenia absolventov v praxi.

18.03.2010 – Odborná prednáška “English in Slovak law.” Predmetom prednášky boli aktuálne otázky používania anglického jazyka v slovenskej právnej praxi, predovšetkým úvaha o stabilizovaní používania anglických pojmov v dvojjazyčných textoch a prekladoch.

09.03.2010 – Pracovné stretnutie prípravného tímu projektov Občiansky monitoring súdov na Slovensku a Možnosti uplatnenia absolventov v praxi.

18.02.2010 – „Súdne konanie na vlastné oči.“ Členovia združenia zorganizovali pre študentov práva návštevy niekoľkých súdnych pojednávaní. Išlo o civilné, ako aj trestné súdne konania na okresných súdoch v Trnave a v Žiline.

02.02.2010 – Zasadnutie Rady združenia. Predmetom zasadnutia bolo schválenie realizácie projektov „Občiansky monitoring súdov na Slovensku“ a „Uplatnenia absolventov práva.“ Rada schválila konečné programy predmetných projektov, upravené vo výsledných písomných dokumentoch. Rada zároveň zvolila členov prípravného výboru, ktorých poverila uskutočňovaním potrebných krokov pre realizáciou projektov.

24.01.2010 – Odborná prednáška „Elektronický podpis v podmienkach SR.“ Predmetom prednášky boli aktuálne otázky týkajúce používania elektronického podpisu na Slovensku. Účastníci sa dozvedeli o základoch právnej úpravy elektronického podpisu, o obmedzeniach jeho použitia, ako aj nedostatočnej pripravenosti štátnych orgánov využívať elektronický podpis.

19.01.2010 - Zasadnutie Rady združenia. Rada prerokovala a schválila návrh Programu činnosti združenia na rok 2010, ktorý predložila Správna rada. Rada zároveň poverila Správnu radu organizačnou a materiálnou prípravou plánovaných aktivít a podujatí.

>> Rok 2009

>> Rok 2008

>> Rok 2007

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor